logo pečovatelství Dotek

Kontaktní informace

Kontakt v pracovní době

Po – Pá 7:00 – 15:30
telefon: 737 024 823

Kontakt mimo pracovní dobu

o víkendech a v noci
mobil: 777 292 631

Poštovní adresa:

Pardubská 1194 (v DPS), 763 12 Vizovice

Bankovní spojení: 2601035937/2010
IČ: 276 64 333
ID datové schránky: 5y59v6u
Web: www.pecovatelstvidotek.cz

Ředitelka

Ing. Zita Komárková

mob.: 725 560 551
e-mail : reditel.dotek@seznam.cz

Vedoucí odlehčovací a pečovatelské služby,
vrchní sestra

Hana Kovářová, R.S.

mob.: 775 726 656
e-mail: zdravotni.dotek@seznam.cz

Zástupkyně

Klára Procházková, DiS.

mob.: 775 726 656
e-mail: zdravotni.dotek@seznam.cz

Sociální pracovnice

Bc. Renáta Lorencová

mob.: 737 024 823
e-mail: socialni.dotek@seznam.cz

Pedikérka

Alena Čížková

mob. 732 572 665

Dobročinný obchůdek

Jarmila Zatloukalová

mob.: 739 354 258
e-mail: dobrocinnyobchudek@seznam.cz
web: www.dobrocinny-obchudek.cz

dům v kontaktech

Odkazy, které vám mohou pomoci

www.cestadomu.cz Stránky organizace poskytující odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují.
www.umirani.cz Portál pro pečující, zdravotníky, nemocné a pozůstalé. Nacházejí se zde rady a informace pro ty, kdo pečují o umírající, rady a informace pro pacienty, kontakty na hospice, internetovou poradnu, rady pro pozůstalé, aj.
www.hospice.cz Web na kterém najdete seznam hospiců v ČR, odkazy na tématickou literaturu, aj.
www.nezavirejteoci.cz Stránky zabývající se problematikou smrti a umírání.
www.paliativnimedicina.cz Stránky České společnosti paliativní medicíny
www.umenidoprovazet.cz Web nadačního fondu Umění doprovázet, který podporuje české hospice.
www.bazalni-stimulace.cz Web institutu bazální stimulace
www.alzheimer.cz Web České alzheimerovské asociace na kterém naleznete informace o demenci.
www.pecujici.cz Stránky poskytující informace pro osoby, které pečují obvykle o své rodinné příslušníky, kteří jsou starší a dlouhodobě nemocní.
www.help24.cz Web obsahující informace z oblasti psychologie, databázi psychologů. Návštěvníci stránek mají k dispozici také virtuální psychologickou poradnu
www.ebin.cz Web vzdělávající organizace zaměřující se na péči podle biografie klienta
www.gerontologie.cz Informační servis o službách pro seniory
www.gerontocentrum.cz Stránky pražského gerontologického centra
www.diakoniecce.cz Stránky diakonie české církve evangelické
www.charita.cz Web charity české republiky, která je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice.
www.kr-zlinsky.cz Informační portál Zlínského kraje. Naleznete zde mnoho užitečných informací mimo jiné i ze zdravotnické a sociální oblasti.
www.trenovanipameti.cz stránky České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.
www.huntington.cz Stránky společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě.
www.geriatrie.cz Stránky českých geriatrů
www.starnout-je-normalni.cz Web projektu centra pro podporu zdraví Gema s názvem „Stárnuout je normální“. Najdete zde mimo jiné zajímavé články a informace z oblasti geriatrie a gerontologie.