logo pečovatelství Dotek

O zakladatelce

Kdokoliv a cokoliv přijde do našeho života, přichází nás učit a to v ten čas, kdy jsme připraveni se to naučit.

zakladatelka Radomíra Pečeňová

Vítám Vás,
jmenuji se Radomíra Pečeňová. V dětství bylo mou oblíbenou hrou ošetřování. To vyústilo ve studium školy pro zdravotní sestry. Mnoho let jsem pracovala na odděleních akutní medicíny. Během času se kupily zkušenosti profesní a lidské, které vykrystalizovaly v touhu nemocniční prostředí víc polidštit. Začala jsem hledat svou vlastní cestu jak s úctou ulehčit život potřebným. V r. 2002 jsem odjela na zkušenou do Irska, kde jsem v sobě objevila dar pomáhat a setkala jsem se, s pro mě neznámou, krásnou úctou ke smrti. Po návratu jsem v r. 2005 založila společnost Dotek z.ú. a vydala se na pouť hledání. Hledaní, jak při péči doprovázet, nikoliv ovládat. Hledání spolupracovníků, kteří chtějí mým vizím naslouchat, korigovat je a k nim směřovat. Hledání těch, kteří nás v našem snažení podpoří. Tato cesta je spojena s mnoha překážkami, s mnoha porážkami, s mnoha chybami, ale je také obohacující, inspirující a smysluplná. S pokorou děkuji všem, kteří byli, jsou a budou na mé cestě se mnou.

ŽIVOTOPIS

Radomíra Pečeňová, RS
narozena 2. 2. 1964 ve Zlíně
vdaná, tři děti

PRAXE

2009 – 2010BMI Bishopswood Hospital, Londýn – instrumentářka na operačním sále
2005 – dosudDotek, z.ú. – zakladatelka, ředitelka
2004 – dosudDomácí zdravotní péče – privátní zdravotní sestra
2002 – 2003Devey Healthcare, Dublin – zdravotní sestra
1992 – 2002KNTB, a.s., Zlín – instrumentářka na centrálních operačních sálech
1983 – 1992KNTB, a.s., Zlín – zdravotní sestra (interna, urologie)

VZDĚLÁNÍ

IDPVZ Brno SZŠ Zlín

KURZY

Validace podle Naomi Feil – komunikace s lidmi s demencí
Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie
Smyslová aktivizace
Specifika práce sestry v domácí péči
Paliativní péče pro sestry a porodní asistentky
Respektovat a být respektován
Snoezelen v teorii a praxi
Pracovník v oblasti péče o soby s demencí
Bazální stimulace
Hojení ran

STÁŽE

Cesta domů, Praha
Gerontocentrum, Praha
Hospic Citadela, Valašské Meziříčí

DOBROVOLNICTVÍ

Barnardo´s charity shop, Northwood, London
Dobročinný obchůdek Dotek z.ú., Vizovice

OCENĚNÍ

Setra roku 2007 v sociálních službách

ZÁJMY

Rodina
Poznávání nových lidí
Získávání dovedností
Zahradničení a trvale udržitelný způsob života