logo pečovatelství Dotek

Odlehčovací služba

Dotek z.ú. poskytuje registrovanou sociální službu - odlehčovací službu v pobytové formě dle § 44 Zákona o sociálních službách 108/ 2006, ve znění pozdějších předpisů.
Místem poskytování služby je budova Domu s pečovatelskou službou, Pardubská 1194, Vizovice.
Kapacita je 16 osob.

Poslání

Poslání odlehčovací služby vychází z poslání zapsaného ústavu Dotek, která je zřizovatelem služby.
Posláním pobytové odlehčovací služby z.ú. Dotek ve Vizovicích je zastoupit na přechodnou dobu rodinu v péči o seniora. Dosahujeme toho prostřednictvím podpory a péče zohledňující potřeby seniora, jeho životní příběh a prostředí, ze kterého k nám přichází, a kam se vrací.

Motto:
„Mosty v komunikaci mezi dvěma světy jsou doteky.“
„Citlivá péče o křehké stáří.“

Cíle

Pečujícím osobám je umožněn nezbytný odpočinek při vědomí toho, že o jejich blízké je dobře postaráno a oni pak mohou dále v péči pokračovat.
Klienti odlehčovací služby mají v průběhu pobytu v zařízení zajištěnu komplexní odbornou podporu, pomoc a péči, která je celostní, smysluplná a využívá znalost biografie klientů.
Klienti a osoby pečující jsou podpořeni tak, že dochází k návratu seniorů do rodinného prostředí (nikoliv do instituce).

Cílová skupina

Služby v našem zařízení poskytujeme lidem starším 55 let. Jedná se přitom o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu seniorské křehkosti, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení; často se jedná i o osoby se změněnou schopností vnímání (různými typy demence) nebo například po náhlých mozkových příhodách.
Podporujeme tím nepřímo také osoby, které v domácím prostředí pečují o své blízké.

Služby zatím nedokážeme poskytnout lidem, kteří:

Zásady

Respekt k potřebám

Odbornost

Vzájemná komunikace s klienty, jejich rodinami a blízkými

Dokumenty k odlehčovací službě

Zde naleznete další informace o tom, jak naše odlehčovací služba funguje.

O tom, jak si sjednat pobyt v odlehčovací službě, Vám poradí sociální pracovnice (viz. Kontakty).“

Pokud jste již pobyt u nás absolvovali, budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu.“

Návštěvní řád

Těšíme se spolu s uživateli na Vaši přítomnost a společně strávené obohacující chvíle.

Vybavení pokojů

Evakuační plachty

evakuační podložka

Kvalita péče o naše klienty je u nás na prvním místě. Proto jsme rádi, že jsme mohli zakoupit momentální novinku na trhu a to evakuační plachty na lůžka. Prošli jsme i školením, kde jsme se naučili, jak s nimi správně manipulovat. Evakuační plachty jsou záchranný systém, který pomáhá předejít možným rizikovým situacím a zvyšuje bezpečnost uživatelů. Zajišťují rychlý přesun částečně nebo plně imobilního klienta v případě potřeby, např. při požáru, zakouření místnosti či budovy, povodni atd.
Použití je možné i tam, kde jsou stísněné prostory a kde je potřeba evakuace po schodišti bez použití evakuačního výtahu.

Použitý materiál je nehořlavý, je schopen odolat i velkému zatížení, přejede rozbité sklo, teplem poškozené podlahové krytiny, lino apod.

Evakuovaný je zafixován popruhy, hlavu má chráněnou polštářem, zbytek těla dekou a od země ho odděluje matrace, která ho zároveň chrání při přesunu po schodech.