logo pečovatelství Dotek

Patronát

Patronkou naší společnosti je PhDr. Karolína Friedlová, jednatelka Institutu Bazální stimualce, první certifikovaná lektorka konceptu Bazální stimulace® v České republice a viceprezidentka profesní asociace lektorů Asociace PALMA.

PhDr. Karolína Friedlová
PhDr. Karolína Friedlová

Patronkou naší společnosti je PhDr. Anna Krátká, Ph.D. Proděkanka fakulty humanitních studií pro celoživotní vzdělávání a praxe Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

logo Bazální stimulace

Je členkou Etického fóra České republiky, České pedagogické společnosti a České asociace sester. Prosazuje péči zaměřenou na pacienta, jejím cílem je humanizace ošetřovatelského povolání a zkvalitnění ošetřovatelské péče.