logo pečovatelství Dotek

Pečovatelská služba

Poslání naší organizace

Posláním pečovatelské služby Dotek o.p.s, je poskytovat osobám z cílové skupiny takovou pomoc a podporu, aby mohly i nadále setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí a žít způsobem, na který byly dosud zvyklé.

Motem naší organizace je: „Mosty v komunikaci mezi dvěma světy jsou doteky.“

Cílová skupina

Pečovatelská služba je poskytována osobám, které žijí v mikroregionu Vizovicko – Slušovicko, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů, nebo v prostorách Dotek z.ú.

Okruhy osob, pro které je služba určena:

Věková kategorie:

Cíle služby

Principy

V našem zařízení máme tyto zásady:

Dokumenty k pečovatelské službě

Níže naleznete dokumenty s informace k výkonu pečovatelských služeb. V případě zájmu nás můžete kontaktovat (viz odkaz kontakty).