logo pečovatelství Dotek

Pečovatelská služba

Poslání naší organizace

Posláním pečovatelské služby Dotek o.p.s, je poskytovat osobám z cílové skupiny takovou pomoc a podporu, aby mohly i nadále setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí a žít způsobem, na který byly dosud zvyklé.

Motem naší organizace je: „Mosty v komunikaci mezi dvěma světy jsou doteky.“

Cílová skupina

Pečovatelská služba je poskytována osobám, které žijí v mikroregionu Vizovicko – Slušovicko, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů, nebo v prostorách Dotek z.ú.

Okruhy osob, pro které je služba určena:

Věková kategorie:

Cíle služby

Principy

V našem zařízení máme tyto zásady:

Ceník služeb - pečovatelská služba platný od 1.2.2014

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,- Kč/hod.
b) pomoc při oblékání a svlékání 130,- Kč/hod.
c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 130,- Kč/hod.
d) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130.- Kč/hod.
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
a) pomoc při osobní hygieně 130,- Kč/hod.
b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,- Kč/hod.
c) pomoc při použití WC 130,- Kč/hod.
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
a) rozvoz nebo donáška jídla 20,- Kč/úkon + cena obědu
b) pomoc při přípravě jídla a pití 130,- Kč/hod.
c) příprava a podání jídla a pití 130,-Kčúhod.
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
a) běžný úklid a údržba domácnosti (denní úklid) 130,- Kč/hod.
b) údržba domácích spotřebičů 130,- Kč/hod.
c) pomoc při zajištění velkého úklidu (týdenní úklid) 130,- Kč/hod.
d) donáška vody 130,- Kč/hod.
e) topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva 130,- Kč/hod.
f) pomoc při zajištění běžného nákupu 130,- Kč/hod.
g) velký nákup (nákup ošacení,nezbytného vybavení domácnosti) 115,- Kč/úkon
h) praní prádla 70,- Kč/kg
i) žehlení prádla 70,- Kč/kg
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a) doprovázení k lékaři na úřad 130,- Kč/hod.
Při vykazování služby se počítá každá započatá 1/4 hod.
Úhrada za jednu pečovatelskou návštěvu zahrnuje čas za poskytnutí úkonů včetně času
nezbytného k přepravě pečovatelky.

Dokumenty k pečovatelské službě

Níže naleznete dokumenty s informace k výkonu pečovatelských služeb. V případě zájmu nás můžete kontaktovat (viz odkaz kontakty).