logo pečovatelství Dotek

Chceme se naučit znát našeho klienta

EU

Od 1. listopadu 2013 jsme zahájili další projekt vzdělávání. Vzdělávací semináře potrvají až do konce června r. 2015. Pod názvem v titulku sdělení se skrývá podstata našeho projektu. Záleží nám na tom, abychom naši práci dělali co nejlépe. Co to znamená? Nechceme se starat jenom o tělo ale především o duši člověka nám svěřeného do péče. Abychom dokázali uspokojovat potřeby člověka, musíme ho znát. Znát jeho život, jeho historii a jeho vazby na ostatní lidi, jeho dětství a mládí. Také mu přiblížit svět, podněty zvenčí, když on sám si už podněty nedokáže obstarat. Tomuto „umění péče“ nás pomohou naučit koncepty, které jsme si do našeho vzdělávání zařadili. Koncepty se vzájemně ovlivňují a do sebe zapadají.

S konceptem Bazální stimulace už pracujeme dlouhodobě. Zbývá nám proškolit 5 kolegyň. http://www.bazalni-stimulace.cz/bazalni_stimulace.php

Pracujeme s biografií našeho klienta

S konceptem Aktivizace seniorů na základě psychobiografie jsme začali po krůčcích pracovat v r. 2012. Do vzdělávacího projektu bylo zařazeno 9 našich spolupracovníků. http://ebin.cz/psychobiograficky-model-prof-e-bohma/Získat přístup k pramenům životů našich klientů a následně je umět použít při péči. To se učíme znát na setkáních v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Vyměňujeme si zkušenosti společně s účastníky z jiných zařízení, kteří chtějí pečovat srdcem. Průvodcem je nám lektorka s velkým „L“ paní PhDr. Eva Procházková PhD..

Poznání klienta Poznání klienta Poznání klienta Poznání klienta

Malování: Pěkně po starodávnu

Malovalo se dřevěným, ručně vyráběným válečkem. To proto, aby výmalba vypadala „jako u našich klientů kdysi dávno doma“ a připomněla jim místo, kde prožili většinu svého života. Stěny jsou pokryty jemně oranžovou barvou a jsou na nich dobové květinové vzory.

Malování završilo dvouletý vzdělávací projekt. Seznámili jsme se s koncepty péče, které nám umožní co nejvíce se přiblížit a poznat klienty v naší péči. Snažíme se klientům připravovat aktivizační činnosti vycházející z jejich života tak, aby je měli ušity na míru. Sepisujeme společně jejich knihy života. Jako první na Moravě jsme zařazeni do skupiny poskytovatelů péče o seniory, které odborně vede a superviduje paní PhDr. Eva Procházková, PhD. Zakladatelka a ředitelka Institutu Erwina Böhma v ČR. Chceme nabízet péči respektující člověka jako bytost s vlastním vnitřním světem a životním příběhem.

Kurz Validace podle Naomi Feil, komunikace s lidmi s demencí 31.3.2015, 28.4.2015

Tento koncept jsme do našeho projektu zařadili až v jeho průběhu. Na kurz jsme se těšily. A právem. Úžasná paní lektorka z Bratislavy Mgr. Mária Wirth, Ph.D nás posunula zase o kousek dál v umění komunikace. Tyto dva dny stály za to.

Kurz Validace Kurz Validace Kurz Validace Kurz Validace

Smyslová aktivizace

Náš vzdělávací projekt pokračuje kurzem Smyslové aktivizace. Proběhl ve Vizovicích ve třech modulech v období od února do dubna 2014. Kurzu se zúčastnilo 12 pracovníků Dotek, z.ú. Před začátkem kurzu proběhl jednodenní úvodní seminář, kterého se zúčastnila velká většina zaměstnanců a dobrovolníků Dotek,z.ú. Smyslová aktivizace® podle Lore Wehner je cílená, na potřeby orientovaná, biografická aktivizace a podpora seniorů, velmi starých a demencí postižených osob. www.smyslovaaktivizace.cz.

Smyslová aktivizace Smyslová aktivizace Smyslová aktivizace

Projekt je hrazen z prostředků ESF. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.