logo pečovatelství Dotek

Zvýšení kvality poskytovaných soc. služeb

EU

Název projektu:

Zvýšení kvality poskytovaných soc. služeb v DOTEK z.ú.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001223
Termín realizace: září 2016 – únor 2018

Popis projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných z.ú. Dotek. Cíle bude dosaženo realizací aktivit projektu mezi které patří: vytvoření metodiky odlehčovací služby, vytvoření metodiky pečovatelské služby, vzdělávání pracovníků v akreditovaných vzdělávacích kurzech a poskytnutím supervizí. Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců zkušeným realizačním týmem projektu. Cílovou skupinou projektu je 14 zaměstnanců z.ú. Dotek.

Metodiky:

Metodiky PS Dotek, z.ú. [ pdf ]
Metodika OS Dotek, z.ú. [ pdf ]