logo pečovatelství Dotek

Recenze od klientů a rodin

Dobrý den,
tímto bych jménem svých rodičů i svým jménem ráda poděkovala všem pracovnicím Vizovického Doteku (Domova dočasné péče) za vzornou péči o naši babičku.
Navštívila toto zařízení několikrát a pokaždé jsme my i ona byli velmi spokojeni.
Domácí prostředí a výborná péče o ni, nás opravdu mile překvapila. Všem pečovatelkám, vrchní sestře, sociální pracovnici i ostatnímu personálu patří vřelé díky za Vaši obětavou a nelehkou práci.

S pozdravem a přáním všeho dobrého do Vaší práce
přejí manželé Skřivánkovi.

Vážená paní ředitelko,
dovolte mně, abych poděkovala Vám i personálu vašeho zařízení za vynikající péči o naši matku paní Ludmilu Bělejovou. Oceňuji přívětivé jednání všech Vašich spolupracovnic, které se o ni v rámci odlehčovací služby svědomitě starají. Důstojné a vlídné zacházení s klienty svědčí o vysoké profesionální i etické úrovni všech zaměstnanců Doteku. Vážím si rovněž nadstandardní snahy zdravotních sester i pečovatelek o zapojování klientů do rozličných aktivit včetně rehabilitace, kterou je v rámci zdravotního omezení možné poskytnout. A pro klienty i návštěvníky je radostí pobývat v útulném, vzorně čistém a voňavém prostředí s krásnou zahradou.
Mé velké poděkování náleží zejména vrchní sestře Haně Kovářové a sociální pracovnici Renatě Lo-rencové, které mně vždy ochotně poskytly informace a cenné rady, jež nám pomáhají překonat těž-kou situaci, související s náročnou péčí o naši imobilní mamku, která letos dosáhla věku 88 let. Vy-soký věk přináší mnohá omezení a často bere radost ze života, ale laskavé a motivující jednání všech vašich spolupracovníků vrátil v mezích možností dobrou náladu i do života naší mamky.

S úctou a obdivem k vaší náročné, ale smysluplné práci za celou rodinu
Mgr. Miroslava Štýbrová

Dobry den paní Kovářová, dovolte mi, abych Vám a celému personálu sester podékovala za velmi kvalitní a obětavou peči o naši maminku paní Tomšů. Jako rodina jsme se dostali do velmi tižive situace a vy jste nam vyšli maximalně vstřict. Za Vaše zařizeni jsme vděčni jelikož je nedaleko jejiho rodiště a posledního bydlišetě a tak jeji manžel, kterému už taky zdraví tolik neslouži a ma pokročilý věk se může za ní snadněji dostat. Moc se nam libí aktivity, ktré u Vàs v Doteku dělate a tim navazujete rodinnou atmosferu. Moc Vam děkujeme za milá pozvání. Téžko se se vzniklou situaci vyrovnávame a Vy nam jste velkou oporou. Za celou naši rodinu velky dik. J.H. - dcera.
P.S. Maminka byla zvyklá na ošetřovatelky z pečovatelské služby, kterou jste u ní doma rok prováděli a proto ten přechod z domaciho prostředi nebyl pro ni tak násilný. Velky dik i těm pečovatelkam, které nam pomáhaly. Radi Vaše zařizeni doporučime. Jak s pečovatelskou službou tak spobytem naši maminky u Vás v Doteku jsme nadmíru spokojeni.

Dobrý den Dotekovci, Touto cestou chci poděkovat za Vaši pomocnou ruku ,za práci kterou denně vykonáváte při objíždění nemocných, ošetřování a podporu pro ty, kteří to potřebují a jsou za to vděční. Odvádíte obrovskou práci a pomáháte nám v rodinách. Bez Vás bychom to nezvládli. Děkuji speciálně paní Kovářové a jejímu týmu žen a sester.
děkuji moc

p.Julinová